Exploitatie

Procescontrole exploitatie waterzuivering

Procescontrole

In regie of volgens contract kunnen wij een volledige of regelmatige controle op het procesverloop van uw bestaande of nieuwe waterzuivering uitvoeren. Voor nauwgezette procesmatige opvolging raden we een regelmatig bezoek ter plaatse aan met visuele inspectie en staalnames voor analyse. Zo kan er optimaal bijgestuurd worden voor een betrouwbare werking. Ook tussendoor de plaatsbezoeken kunnen we de prestaties van uw installatie opvolgen en bijsturen via overname op afstand en alarmmeldingen. Zo kan bij exploitatie waterzuivering de zorg voor de beste waterkwaliteit uit uw handen genomen worden door deze opvolging toe te vertrouwen aan Veride.

Technisch onderhoud exploitatie waterzuivering

Technisch Onderhoud

Ook voor technisch onderhoud van de verschillende onderdelen van een waterzuiveringsinstallatie kan Veride u bijstaan. De beste garantie op het maximaal operationeel blijven van uw systeem is door regelmatig en preventief onderhoud, het oplijsten en/of op stock houden van wisselstukken, smeren van bewegende delen, visuele controles, uitmetingen etc. Ook bij pannes en noodgevallen maken we snel werk van vervangingen of tijdelijke oplossingen. We zijn 24/7 beschikbaar voor interventies.

Chemicaliën

In de meeste waterzuiveringen zijn extra chemicaliën nodig. We selecteren en leveren het meest geschikte chemische product om uw systeem optimaal draaiende te houden. Zowel voor systemen van voorbehandeling, nabehandeling, reiniging (CIP) en conditionering van MBR en omgekeerde osmose (RO), alsook alle andere specifieke noden aan extra nutriënten voor biologische systemen. We voeren steeds testen uit om te komen tot de beste selectie voor een specifieke situatie.
Voorbeeldlijst van producten die wij kunnen leveren (niet beperkt tot):

  • Coagulanten
  • Polymeren
  • Biologische nutriënten zoals bronnen van stikstof, fosfor, extra BOD, spoorelementen, …
  • Anti-schuim
  • Alles voor RO (omgekeerde osmose) zoals anti-scalants, oxiderende en niet-oxiderende biocides, zure en alkalische CIP
  • Verschillende MBR CIP oplossingen
  • Op maat gemaakte oplossingen volgens de specifieke noden

Volledige Exploitatie Waterzuivering

We bieden ook de mogelijkheid van volledige exploitatie van uw waterzuiveringsinstallatie door ons gespecialiseerd team in zake procescontrole en technisch onderhoud. Met onze op afstand bediende systemen en interventies ter plaatse kunnen we u 24/7 onze maximale dienstverlening aanbieden. Ook kunnen we hierbij voorzien in alle noodzakelijke chemicaliën bij het zuiveringsproces.